1. GRAND PRIX OBUT 1990


 Sieger (von links): Marco Ripanti (4.), Dang van Phau (5.), Hoang van Hung (6.)
Stargast: Otello Trovatelli (2. v. l.)

s